Att se och göra i Borka:

På Borka Brygga, som är hemmahamn för 135 egna fritidsbåtar, finns  en välbesökt 
havsrestaurang med fullständiga rättigheter,  konferanslokal,  bensin o dieselmack, 
gästhamn för ett 20 tal gästbåtar som i Svenska turistföreningens gästhamnsguide 
tilldelats 19 poäng av 20 möjliga,  en nyanlagd campingplats med en minigolfbana.
Ett historiskt arbetslivsmuseum  har inretts i en sjöbod från 1800-talets första 
hälft.

Restaurangen med nya möbler.

Under 2006 öppnade EBS ett båtmuseum. Här kan man beskåda äldre både utom- som
inombordsmotorer. Dessutom finns ett påbörjat träbåtsbygge, gamla verktyg, samt historiska
dokument från Borkas storhetstid som nav i skeppsbyggeri, fiskerinäring och godstransport.
Nederst på denna sida finns lite historia kring detta.

Museets exteriör Båtbyggaravdelningen

För att kunna visa hela fiskehistorien för eftervärden, med båtar, motorer, sjöbodsinnehåll, arbetsredskap, 
bostad m.m. så har vi träffat ett samarbetsavtal över sockengränserna  genom en överenskommelse med 
Njutångers Hembygdsförening. Dessa hade en samling av material från sekelskiftet 1800-1900 i sin ägo och 
den inriktning som saknades i Enångers Båtsällskaps samling. D.v.s. vi hade båtar och motorer från tidigt 

1900-tal. Båtar som byggts i Enånger samt verktyg för båtbyggeri från 1800 talet m.m. Många av 
dessa motorer har suttit i Enångersfiskarnas båtar. I Njutånger fanns bostaden, sjöbod fiskredskap m.m.

i Borka har nu en sjöbod från 1800-talets första hälft  iordningställts  och inventarierna från  Njutånger har 
flyttats in, på detta sätt kommer hela fiskehistorien från våra socknars fiskevatten att samlas på Borka Brygga,

De gamla fiskarna i dessa båda socknar levde ju ett ganska likartat liv varför en helhetsbild av deras liv har 
skapats  genom detta samarbete.

 Borka Brygga kan man nu se verktyg för båtbyggeri, utombordmotorer, ”kultändare” tillverkade för 110 
år sedan i Hudiksvall och  Jättendal  m.f.l. platser, ett 60 tal gamla båtmotorer av olika fabrikat, gamla fiskebåtar
samt historiska bilder från 1800 talet.

I den nya delen finns fiskredskap , jaktvapen  mm. samt en bostadsdel som visar hur man bodde och  levde  när 
1800 talet gick in i 1900 tal .

Utsikten från Fonkhälle, berget strax norr om Borka brygga, är hänförande och värd ett
besök. Stigbeskrivning finns att få i kaféet. Besök även den hantverksutställning som
pågår under sommaren. Förädlad fisk finns att köpa av fiskare i närbelägna bodar.


Annat på sommarprogrammet (se startsidan) är tex bryggdans, pubkvällar, metar- och segeltävlingar.
Sommaren avslutas vanligen med det stora skådespelet lyskvällen, sista lördagen i augusti.
Ytterligare information över Enångersbygden finns i vår turistbroschyr som kostnadsfritt
kan beställas från:

EBS
c/o Roland Jonsson
Ringstavägen 2R 
820 60
DELSBO 


Service:

Ev. avgifter erlägges i kaféet eller härför uppställda lådor.


Karta över hamnområdet:

 Klicka på miniatyren för en större bild!


 

Bakgrund till museet:

Vi har dokument i denna byggnad från 1800 talet då stora båtar byggdes på varven här,  tex Anna Cristina, 
som seglade till Egypten och England  med sparrar. Många duktiga befälhavare på 1800 talet fostrades i fjärden.

På 1800 talet var Borka Brygga en av hamnarna av stor vikt för sjöfarten mellan Norrland och Stockholm. Biljetter,
fraktsedlar och turlistor för ångbåtarna Svartvik, Trafik, och Söderhamn finns bevarade. 

Även lastfartygen, som lastade trävaror var många. Huvudparten av de utskeppade trävarorna från Hudiksvallsområdet
skeppades från Borka. Ur dåvarande femårsrapport, som landshövdingen avgav 1811, kan man läsa: ” I Enångers socken
har brädsågningen drivits till den höjd och med det eftertryck att själva skogarna bära därom vittne.” Landshövdingen
menade att fara för återväxten förelåg. 

Borka Brygga var under 1920-1960 en av länets stora fiskehamnar. Här landade 60 fiskebåtar sin fångst.

För strömmingens vidareleverans krävdes årligen 24000 strömmingslådor av trä och 600 fat= 120000 liter bränsle.
En augustidag 1946 landades här 23500 kg strömming. 

Enångers båtbyggare var framsynta och innovationsrika. I mitten av 1900- talet fanns här 5 verkstäder, som 
arbetade med båtbyggeri. På 1920-talet var fiskebåtarna smala och långa. Per Eriksson i Fjäle, som senare tillsammans 
med sina 2 bröder drev Erikssons båtbyggeri i Fjäle, gick i lära hos  bröderna Håden i Söderhamn och byggde 1932 
gesällprovet, som finns bevarat här.  Den båten var bredare än vad som var brukligt, varför Borkafiskarna tyckte att 
den där Per i Fjäle var en konstig båtbyggare, som gjorde runda båtar. Inom kort skulle alla ha en rund båt och tekniken 
var vedertagen.

En annan detalj, som  kom från våra båtbyggare var styrhytten eller ruffen, som den kallades. När Kråköfiskarna såg detta
yttrade dom att: "Nu kommer Enångrarna med sina hyreshus!"

Nu är dessa epoker snart fallen i glömska, varför vi med detta arbetslivsmuseum har för avsikt att spara en del av historien
för eftervärden.

Här inne finns ett flertal motorer, som brukats av enångersfiskarna. Bland annat finns en av de allra första, kanske den första, från omkring 1920, vilken suttit i Hans Olssons båt från Boholmen. 

En av bröderna Erikssons arbetsplatser finns intakt och ett nybygge av den kända Fjälesnebban är påbörjad. 

Utanför finns uppställd, utöver Per Erikssons gesällprov från 1932, en sk Lustbåt byggd hos Erik Bergqvist i Hålsänge 1937
och levererad till Br Fors i Njutånger.

Under 1900 talet byggdes mellan 700 och 1000 båtar på dessa verkstäder. Bara hos Erik Bergqvist byggdes 200 st. Utdrag ur
byggboken finns inne på museet.

För att på ett rationellt sätt kunna utnyttja huset även på vintern så har vi skapat möjligheter för våra ungdomar att med 
enkla medel  på någon timme förändra lokalen till aktivitetshus där båtbyggarkurser kan genomföras. 

Slutligen ett varm tack till alla som på något sätt med pengar, material eller timmar bidragit till genomförandet av 
detta projekt! 

/Hjalmar Åker