MEDLEMSSIDA
 

Styrelsens sammansättning 2019: 

Befattning Namn Adress Telefon Mobil E-mail
Ordförande Kerstin Häggblom Hasselvägen 2, Forsa 0650-23648 0738072809  
Vice ordf. Sven Olof Biller Hålsänge 135, 825 95 Enånger 0650-18188 0703941730  
Sekreterare Stellan Stark Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall 0650-552197 0730262962  
Kassör Esbjörn Olsson V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall 060-172 155 0703101186  
Hamnförvaltare  Günther Karl Enångersvägen 76, 825 95 Enånger 0650-550233 0703701924 g.karl@telia.com
Ledamot Marie Sandin Borkavägen 78, Enånger    
Ungdomskommitté Jonas Adler Enångersvägen 36, Enånger   0702236069  
Styrelsesuppl. Leif Karlsson      
Styrelsesuppl. Fredrik Bergsman      
 
 

Funktionsbeskrivningar:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkommitté
Ungdomskommitté
Tävlingsverksamhet
Nöjeskommitté 
Revisor

Övriga funktionärer 2019:

Revisor Tord Wixner
Revisor Kjell-Arne Hollmo
Valberedning Vakant
Valberedning Lasse Heineman
Valberedning Tomas Ullmark
Försäkringsomb.     Stellan Stark
Sjösäkerhetsansvarig Eero Honkasalo
Miljöombud Stellan Stark
Hamnkommitté Günther Karl (sammankallande)
Hamnkommitté Bengt Dahlberg
Hamnkommitté John Sundquist
Hamnkommitté Jan Forsberg
Hamnkommitté Rauli Petäjämaa 
Nöjeskommitté Ingrid Andersson
Nöjeskommitté Margareta Hollmo
Nöjeskommitté Stellan Stark (sammankallande)
Nöjeskommitté Stina Haase
Nöjeskommitté Börje Vadsten
Nöjeskommitté Eva Karl
Ungdomskommitté Lova Östberg
Ungdomskommitté Thomas Svedin
Ungdomskommitté   Sofie Axelsson
Ungdomskommitté Lin Svedin
Ungdomskommitté Karin Nilsson
Ungdomskommitté Jonas Adler (sammankallande)
Ungdomskommitté Christoffer Andresen
Ungdomskommitté Erika Andresen
Tävlingskommitté Stellan Stark
Materialansvarig segeljollar   Günther Karl
Materialansvarig segeljollar Håkan Lunding
Byggnadskommitté Daniel Fernlund
Byggnadskommitté Tomas Ullmark
Byggnadskommitté Daniel Zättlin
PR kommitté Roland Jonsson
PR kommitté Kjell-Arne Hollmo
Farledsansvarig Andreas Forss
Museikommitté Kerstin Häggblom
Museikommitté Stellan Stark

Till toppen av sidan


Avgifter 2019 :


Medlemsavgift för huvudmedlem 350 kr
Avgift för stödjande medlem 300 kr
Medlemsavgift för familjemedlem 100 kr
Medlemsavgift ungdom 50 kr

Båtplatsavgifter:

Grundavgift: 800 kr

Vid förtöjning vid boj: Båtens bredd + 50 cm, kostar 2.50 kr per cm.
Vid förtöjning vid bom: 2.50 per cm.
Vid förtöjning långsida mot kaj: Båtens längd i cm, kostar 2.50 kr per cm.

Uppläggningsavgift för båtar > 6m 500 kr
Uppläggningsavgift för båtar < 6m 300 kr
Uppställning av båt sommartid 750 kr
Uppställning för icke båtplatsägare (vinter) 600 kr
Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid för medlemmar
som inte har vinteruppläggning 300 kr

Insatsavgift 4 m bom 600 kr
Insatsavgift 6 m bom 900 kr
Insatsavgift 8 m bom och boj 1200 kr

Insatsavgiften är ett lån till EBS som avskrivs på 5 år, återbetalas vid eventuell avflyttning i proportion till avskrivningstiden.

Av medlemmen arbetad tid avdrages följande år 100 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta upp tid som motsvarar kostnaderna för grundavgift, båtplatsavgift och eventuell uppläggningsavgift. 

Båtbottentvätt.

Båt upp till 5 m: 300:-
Båt upp till 6 m: 350:-
Båt upp till 7 m: 450:-
Båt upp till 8 m: 550:-
Båt upp till 9 m: 650:-
Båt upp till 10m: 700:-
Båt över 10 m: 800:-

Tid bokas i hamnkontoret eller via mail till g.karl@telia.com

Till toppen av sidanBåtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller båtplatser tar Ni kontakt med 
Günther Karl,
070 370 1924

Försäkringar: Om Ni vill ha information om båtförsäkring eller vill teckna ny försäkring på Er båt, tar Ni kontakt med Stellan Stark Tel. 0650-595 061.

Till toppen av sidan