MEDLEMSSIDA
 

Styrelsens sammansättning 2020: 

Befattning                   Namn                                 Adress                                                          Telefon                Mobil E-mail
Ordförande Kerstin Häggblom Hasselvägen 2, Forsa 0650-23648 0738072809  
Vice ordf. Sven Olof Biller Hålsänge 135, 825 95 Enånger 0650-18188 0703941730  
Sekreterare Stellan Stark Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall   0730262962  
Kassör Esbjörn Olsson V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall 060-172 155 0703101186  
Hamnförvaltare  Günther Karl Enångersvägen 76, 825 95 Enånger 0650-550233 0703701924 g.karl@telia.com
Registeransvarig Günther Karl        
Ledamot Marie Sandin Borkavägen 78, Enånger    
Ungdomskomm.      Christoffer Andresen          
Styrelsesuppl. Leif Karlsson      
Styrelsesuppl. Anders Thunborg      
 
 

Funktionsbeskrivningar:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkommitté
Ungdomskommitté
Tävlingsverksamhet
Nöjeskommitté 
Revisor

Övriga funktionärer 2020:

Revisor Tord Wixner
Revisor Kjell-Arne Hollmo
Valberedning Birgitta Borin
Valberedning Lasse Heineman
Valberedning Tomas Ullmark
Försäkringsomb.     Stellan Stark
Sjösäkerhetsansvarig Eero Honkasalo
Farledsansvarig Andreas Fors
Miljösamordnare Stellan Stark
Hamnkommitté Günther Karl (sammankallande)
Hamnkommitté Bengt Dahlberg
Hamnkommitté John Sundquist
Hamnkommitté Jan Forsman
Hamnkommitté Rauli Petäjämaa 
Hamnkommitté Erik Bodin
Nöjeskommitté Ingrid Andersson
Nöjeskommitté Margareta Hollmo
Nöjeskommitté Stellan Stark (sammankallande)
Nöjeskommitté Anders Thunborg
Nöjeskommitté Börje Vadsten
Nöjeskommitté Eva Karl
Nöjeskommitté Per-Arne Eriksson
Nöjeskommitté Gunilla Sättlin
Ungdomskommitté Lova Östberg
Ungdomskommitté Johnny Bäck
Ungdomskommitté Karin Nilsson
Ungdomskommitté Anders Thunborg
Ungdomskommitté Christoffer Andresen
Ungdomskommitté Erika Andresen
Tävlingskommitté Stellan Stark
Materialansvarig segeljollar   Günther Karl
Materialansvarig segeljollar Håkan Lunding
Byggnadskommitté Daniel Fernlund
Byggnadskommitté Tomas Ullmark
Byggnadskommitté Daniel Zättlin
PR kommitté Roland Jonsson
PR kommitté Kjell-Arne Hollmo
PR kommitté Niklas Johansson
PR kommitté Albin Ullmark
Museikommitté Kerstin Häggblom
Museikommitté Stellan Stark

Till toppen av sidan


Avgifter 2020 :


Medlemsavgift (familj ingår) 500 kr
Avgift för stödjande medlem 300 kr
Medlemsavgift ungdom 150 kr

Båtplatsavgifter:

Grundavgift: 1000 kr. Motsvarar arbetsplikten och kan därmed arbetas av.

Vid förtöjning vid boj: Båtens bredd + 50 cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)
Vid förtöjning vid bom: 3.75 per cm (varav moms 0.75 kr)
Vid förtöjning långsida mot kaj: Båtens längd i cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)
Ny medlem, som fått båtplats tilldelad, betalar en inträdesavgift på 1000 kr.

Uppläggningsavgift vintertid för båtar > 6 m 625 kr (varav moms 125 kr)
Uppläggningsavgift för båtar < 6 m 375 kr (varav moms 75 kr)

För enbart vinteruppställning, utan att inneha båtplats, betalar medlem 500 kr i grundavgift.
Nattvaktsplikt ingår. Grundavgift motsvarar arbetsplikten och kan arbetas av.


Uppställning av båt sommartid:
Första sommaren  500 kr (varav moms 100 kr)
Andra sommaren 1000 kr (varav moms 200 kr)
Tredje sommaren 2000 kr (varav moms 400 kr)
osv
Första sommaren tillkommer även en avgift på 750 kr (varav moms 150 kr)

Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid kostar 300 kr (varav moms 60 kr)

Av medlem arbetad tid avdrages följande år 250 kr per timme för de första 4 timmarna. 
Resterande arbetad tid avdrages 100 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad
av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta av tid som motsvarar kostnaderna för
grundavgift, båtplatsavgift och eventuell uppläggningsavgift. 

Båtbottentvätt.

Båt upp till 5 m: 300:- (varav moms 60 kr)
Båt upp till 6 m: 350:- (varav moms 70 kr)
Båt upp till 7 m: 450:- (varav moms 90 kr)
Båt upp till 8 m: 550:- (varav moms 110 kr)
Båt upp till 9 m: 650:- (varav moms 130 kr)
Båt upp till 10m: 700:- (varav moms 140 kr)
Båt över 10 m: 800:- (varav moms 160 kr)

Tid bokas i hamnkontoret eller via mail till g.karl@telia.com

Till toppen av sidanBåtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller båtplatser tar Ni kontakt med 
Günther Karl,
070 370 1924

Försäkringar: Om Ni vill ha information om båtförsäkring eller vill teckna ny försäkring på Er båt, tar Ni kontakt med Stellan Stark Tel. 0650-595 061.

Till toppen av sidan