Projekt: Utbyte Kortläsare vid Borka Macken.

För utbyte av kortläsaren vid Borka Macken har EBS ansökt om medel hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.Syftet med utbytet är att uppfylla de nya säkerhetskraven för korthantering. Projektet genomförs under sommaren 2017 med avslut under augusti månad.