Kontaktpersoner inom Enångers Båtsällskap.

Ordförande.
Roland Jonsson
Tel: 0725014638
Mail: borkabrygga@telia.com

Hamn- och fastighetsskötare.

Tommy Westling
Tel: 0725014639

Webmaster.
Kjell-Arne Hollmo
Tel: 0706225941
Mail: admin@ebs.st