ENÅNGERS BÅTSÄLLSKAP

Hittills planerade evenemang för 2018

10 maj Sjösättning
26 maj Båtklubbens dag i Sandarna
14 juli Träbåtens dag. Knalleförsäljning.
25 augusti Lyskväll
 9 december Julmarknad (se inbjudan)