ENÅNGERS BÅTSÄLLSKAP

Hittills planerade evenemang för 2019

11 maj Sjösättning (även 25:e maj)
13 maj Städkväll i Borka 18:00
27 maj   Städkväll i Borka 18:00
13 juni   Water Way eskader i St Olovs pilgrimsspår
13 juli Träbåtens dag. Knalleförsäljning.
 3 augusti   Fyrens Dag. Se inbjudan! (PDF-fil)
31 augusti Lyskväll
 8 december Julmarknad