ENÅNGERS BÅTSÄLLSKAP

Hittills planerade evenemang för 2018

10 maj Sjösättning
26 maj Båtklubbens dag i Sandarna
14 juli Träbåtens dag. Knalleförsäljning.
11 augusti Klubbsegling, informationsmöte
samt grillkväll
25 augusti Lyskväll