Alkohol- och Drogpolicy i Enångers Båtsällskap  

Enångers Båtsällskap ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. I och med att vi bedriver ungdomsverksamhet har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder, i form av ledare och övriga äldre medlemmar, utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar.Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningens verksamhet. Detta ställer också krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.  

Idrottens alkoholpolicy innebär bl.a: ( Källa: Sisu idrottsutbildarna)  

·        Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

·        Att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.  

·        Att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl (dryck starkare än lättöl).  

Styrelsen för Enångers Båtsällskap har antagit ovanstående alkohol- och drogpolicy utifrån SISU:s grunddokument.  Styrelsen har ansvar att årligen gå igenom dessa riktlinjer inför årsmötet.     

Enånger 2012-01-29  

Styrelsen för Enångers Båtsällskap