Enångers BåtSällskaps ungdomssektion

Hej,

Det är dags för 2018 års upplaga av seglarläger i Borka.

anmälningar gör ni genom att betala in på vårt postgirokonto. Länk till PG-avi här.

-Vi har infört arbetsplikt på 2-3 timmar/familj (längden beroende på vilket pass som avses) under kursveckans gång. Schema för detta kommer att publiceras före kursstart då ni har möjlighet att välja lämpligt pass att hjälpa till.
- Vi kommer att dela grupperna och genomföra segling i halvgrupp. Detta för att bättre hinna instruera deltagarna under segling då vi har färre skutor på sjön samtidigt samt att kunna erbjuda mer koncentrerade teoripass med de som är på land.

Glidarna 8-9 år (12 deltagare)
Tre dagar i början av veckan. Måndag 30:e Juli- Onsdag 1:a Augusti.
 
Barn födda 2009-2010 eller barn som är något år äldre men aldrig seglat förr)

Simkunnig minst 25 meter är ett krav. Sjuåringar med god sjövana och simkunniga 25 meter kan erbjudas plats i Glidargruppen i mån av plats.
måndag t.o.m. onsdag. 09.00-14.00, lunch ingår.
Kursavgift 650kr + Medlemsavgift ungdom 50kr


Kryssarna, 10-15 år (18 deltagare)
4 dagar i slutet av veckan. Torsdag 2:s Augusti-Söndag 5:e Augusti.
Ungdomar födda 2003-2008
tors-sön, 09.00-15.00 (torsdag & fredag), samling kl. 12.00 lördag till ca:15.00 söndag
lunch ingår (ej lördag), samt lättare middag vid övernattningen.
Vi planerar att sova över i Gressla natten mellan lördag och söndag om vädret tillåter.
Kursavgift 800kr + Medlemsavgift ungdom 50kr

Avgifter betalas in på antingen B.G. 5416-6046 eller P.G. 960241-8, kom ihåg att ange vilken kurs, barnets namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Värt att notera, alla moment hålls förutsatt att vädret tillåter. Smärre justeringar kan bli aktuella beroende på väder.

 Mvh.

Ungdomssektionen Enångers Båtklubb
Mail: ungdom.ebs@hotmail.se

 


  

  f

m