Diverse information.                                                             

Behöver Du ändra eller ha annan båtplats så vill vi gärna veta detta snarast för att ha en möjlighet att hjälpa till, eftersom vi har kö. Ring i så fall 0725014639

En del information går ut som E-post. För att Du skall få del av den, så var snäll maila din E-postadress till Esbjörn Olsson så lägger vi till din adress i vårt register.

Telefonnummer till kustbevakningen.

0611-855 50 Vakthavande befäl i Härnösand
070-293 3815 Stationschef i Hudiksvall
070-339 1436 KVB 309
070-327 8084 Flipper 401

Stöldmärkning med DNA.

Det finns nu tillgängligt DNA-märkning av tex utombordare,
båtvagnar etc för privatpersoner och båtklubbar. Mer om
detta finns i denna PDF-fil.

 

 

 

 

Kort information om HBF, Hälsinglands Båtförbund:

Förbundet bildades 1956 under namn Distrikt 5 tillhörande Svenska Motorbåtsunionen, men ombildades 1967 till Hälsinglands Båtförbund (HBF). Förbundets verksamhets- område omfattar hela Hälsingland. Förbundet tillhör Svenska Båtunionen (SBU) som är fritidsbåtägarnas riksorganisation.

HBF är paraplyorganisationen för samtliga båtklubbar inom Hälsingland. Förbundet är medlem i Museiföreningen Svenska Fritidsbåtar och Svenska Sjöräddningssällskapet.

Antal medlemmar var den 31/12 2007, 3 841 och antal klubbar 16 st. HBF:s verksamhet omfattar bla kurser, tävlingar och bidrag.

Styrelseordförande för HBF är Günther Karl.


 

 

Äldre lodning av inloppet till Borka